Privacybeleid

Hieronder leest u het privacybeleid van Het Losse Paard.

Het Losse Paard, gevestigd aan Akkerstraat 150 in Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Het Losse Paard
Akkerstraat 150
5025 MN Tilburg
T +31 (0) 6 181 212 23
E info@hetlossepaard.nl
W www.hetlossepaard.nl

Marloes Boon is de contactpersoon voor de gegevensbescherming van Het Losse Paard en is te bereiken op bovenstaande gegevens.

Persoonsgegevens

Het Losse Paard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Mocht dit in specifieke situatie vooralsnog nodig zijn zal het Losse Paard ten alle tijden hiervoor uw toestemming vragen. De persoonsgegevens die Het Losse Paard verwerkt zijn uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

Het Losse Paard verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, enkel ‘gewone’ gegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetlossepaard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van verwerking persoonsgegevens

 1. Het afhandelen van uw betaling.
 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 4. Om goederen en diensten bij u af te leveren. 
 5. Het Losse Paard verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Op basis van welke grondslag wij uw gegevens verwerken

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Losse Paard neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Losse Paard) tussen zit.

Bewaartermijn

Bij Het Losse Paard blijven de persoonsgegevens in onze systemen in verband met service van bepaalde diensten. Wanneer een klant voor een relatief lange termijn ons geen opdracht heeft gegeven, wordt de klant op non-actief in de systemen gesteld. Wanneer een klant op non-actief wordt gesteld, verwijderen wij het e-mailadres uit ons systeem.

delen van persoonsgegevens aan derden

Het Losse Paard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. 

ReCaptcha

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. 

Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Losse Paard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetlossepaard.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Losse Paard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zij of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via +31 (0)6 181 212 23 of info@hetlossepaard.nl. Mocht u meer of gedetailleerdere informatie willen, kunt u contact met ons opnemen.

Het losse Paard

Paarden- en hondenmassage

+31 (0)6 181 212 23

Vragen of wil je meer informatie?
Bel of vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Bedankt! Je bericht is verstuurd.
  Niet mogelijk om je bericht te sturen. Controleer de fouten en probeer opnieuw a.u.b. .